Ako bolo viackrát avizované, na začiatku nového GVD sa naša Sledovačka zlúčila s Knihou jázd. Stalo sa tak kvôli nedostatku voľného času administrátorov na tento projekt. Okrem samotného zániku Sledovačky ako samotného celku došlo aj k niekoľkým podstatným zmenám v sledovaní.

Najdôležitejšími z nich je ukončenie sledovania všetkých výkonov v tabuľke ZSCS a všetkých retroviek na výkonoch SPD Zvolen. Jediným ďalej sledovaným cargáckym rušňom je rušeň slúžiaci v Zlatých Moravciach, ktorý nájdete v tabuľke trate 151, ktorá dostala nový facelift a v nezmenenom rozsahu sa presunula na Knihu jázd.

Taktiež sme prestali vypĺňať tabuľku breznianskeho a fiľakovských veľkých dízlov. Výkony fiľakovského trojdňového turnusu (ktorý sa od minulého roka trochu zmenil - došlo k zníženiu výkonov cez víkendy v prospech motorových vozňov r.812) sa ale po novom sleduje v tabuľke 754/757/861 ZSSK na KJ. Maličký brezniansky turnus sme sa kvôli takmer nulovému nasadzovaniu turnusovaných veľkých rušňov rozhodli (na teraz) ďalej nesledovať.

Zmeny nastali aj v tabuľke laminátiek, ktoré sa taktiež presunuli na Knihu jázd a dostala aj nový vzhľad. Prestali sme sledovať výkony R 850/851 (ktoré po novom nie sú v jednom turnusovom dni a ani v rovnakom turnuse), nedeľný posilák z Banskej Bystrice a aj "retromarhu", ktorú bolo v poslednej dobe ťažké vôbec vystopovať. V dvoch naďalej sledovaných turnusoch o siedmych mašinách (ktoré zabezpečujú vozbu takmer všetkých osobných vlakov na trati 150) na ňu budeme upozorňovať aspoň tučným písmom.

Naďalej budeme pokračovať aj v aktualizácií databázy laminátiek 230/240/340, ktorú pravdepodobne umiestnime na KJ:

Tabuľky, ktoré už nevypĺňame, budú asi taktiež umiestnené na KJ. Naša web stránka, rovnako ako FB fanpage, budú zrejme po čase zrušené.

-------------------------------------------------------------------

 

Databáza "laminátiek" r.230, 240 a 340

 

 

---------------------------------------------------------------------------

Sledované trate :

 

Trať 151 (Úľany nad Ž itavou - Zlaté Moravce (-Topoľčianky))

 

 

Sledované obehy ZSSK :

 

TS 223 (2x240) + TS 227 (5x240) SPD Nové Zámky 

 

  

 

 

Spolupracovali sme

  

 

Vysvetlivky k tabuľkám