Vytvorenie tabuľky pre postrky + formulára na odosielanie informácií - 08.04.2014

09.04.2014 07:59

Webu bol vdýchnutý život - pribudol formulár na odosielanie informácií o nasadení. Súčasne s ním bol na hodine informatiky vytvorená tabuľka postrkových rušňov, pre začiatok postrkov z Lovinobane a Podhájskej, časom (ak bude záujem a bude mať kto prispievať)  by som rád túto tabuľku rozšíril o postrky na Štrbu a Kuzmice.

Večer toho dňa, bola zaregistrovaná doména, čím projekt získal plnú funkčnosť.