Začiatok sledovania TS 204 SPD Bratislava

02.06.2014 09:06

Počnúc dneškom sledujeme aj TS 204, zahrňujúcu 4 stroje radu 242 Českých dráh jazdiacich na ramene Brno-Bratislava-Zvolen-Banská Bystrica.