Zmeny v GVD 15/16

31.12.2015 19:59

LAMINÁTKY

Prestávame sledovať piatočno-nedeľné R 839/1530, resp. ich novografikonové podoby. Záujemcovia o skoršiu Žitavu" ju môžu nájsť na knihejázd. R 1532 naďalej sledujeme, ako jediný výkon z TS 224 SPD Nové Zámky.
Tiež ostáva sledovanie posilových vlakov z/do Bratislavy v pracovné dni, po novom je R 850 vozený novozámockými laminátkami (v minulom GVD rad 36x SPD Bratislava, obrat od už zrušeného R 839) miesto zrušeného vlaku 852 zo Šurian.
TS 225 sa premenovala na 226 a udiali sa v nej aj nejaké zmeny, ale stavba turnusu je veľmi podobná minulému grafikonu.
TS 227 ostáva prakticky bez zmien, v letnom období bude voziť v treťom dni počas pauzy v Banskej Bystrici ešte jeden obrat BB-ZV a späť.

SLEDOVAČKA TRATÍ 151 a 181

Tabuľky sledovania tratí boli upravené podľa príslušných turnusov a naďalej sú sledované všetky pravidelné vlaky dopravcov ZSSK a ZSCS. Novinkou je posilnenie pozície "bagiet" na úkor radu 811 na Orave a naopak výmena "bagiet" dvojicami motorových vozňov radu 812 spojených do viacčleného riadenia na zlatomoraveckej štreke.

RETROVKY SPD Zvolen

Do tejto tabuľky bola pridaná 754.084 po jej skutočnej redislokácií zo SP Prievidza do jej staronového domova pod Pustým hradom.

754ky SP FIĽAKOVO, BREZNO

Naďalej sa venujeme sledovaniu "veľkých mašín" v zvolenských podslužobniach v Brezne a Fiľakove. Z fiľakovskej TS 756 vypadol 1b deň (6238/6211 v X), ktorý prevažnú časť grafikonu odvozili rady 812 a 757 (najmä 7017 a 7020 z elitnej TS 753, medzi vlakmi 223 a 222). Po novom je na tento výkon (6238/6235) turnusovaná 812+012 SP Fiľakovo. Breznianska TS 759 sa opäť obmedzila na 1 pár vlakov BR-ZV v pracovné dni (v GVD 14/15 robila v X ešte jeden pár Os ZV-BB).

SLEDOVAČKA ZSCS

Cargácka sledovačka ostáva väčšinou po starom, niekoľko zmien a poznámky nájdete na samostatnom hárku "Poznámky k obehom (GVD 2015/16)". Pribudlo jedine sledovanie Mn Jesenské - Tisovec, jazdiaceho v 1,3,5 a turnusovaného spolu s "Kokavou" v 2. dni TS 731.